Go Back

Cegesoma

Branding

Het CEGESOMA, Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij,
is het Belgische kenniscentrum voor de geschiedenis van de conflicten van de 20ste eeuw.
Het verricht onderzoek, doet aan publiekswerking en bewaart documentatie.

Cegesoma vroeg ons hun bestaande logo een update te geven en daarbij
de creatie van een nieuwe info folder, banner en affiche.

Keep Scrolling
Next project